TKaraokePro2

TKaraokePro2 runs on your Windows computer. TKaraokePro2 can be downloaded from www.tkaraoke.com. You will need a registration key to run TKaraokePro2.

You will only need to buy the registration key once and get free life-time upgrade. Your registration key will work with future versions of TKaraokePro as well. You will not need to buy again in the future.  Please note that you might lose your free upgrade option if you used your registration code on many different computers or you shared your registration code with others.

We recommend to try out the Demo Key first before buying the Full Key.

=======oOo=======


Mua registration key cho TKaraokePro. Bạn chỉ cần mua một lần và code sẽ dùng được cho tất cả các phiên bản của TKaraokePro kể cả các phiên bản sản xuất sau ngày mua. Tuy nhiên, nếu bạn dùng code cho nhiều máy khác nhau hoặc chia sẽ code với người khác, code sẽ không hoạt động nữa.

Trước khi mua nên thử dùng Demo Key để biết mình có thích TKaraokePro hay không. Sau khi mua sẽ không được hoàn trả tiền lại.

Picture of TKaraokePro2 Full Key
TKaraokePro2 Full Key
Full Key unlocks all features of TKaraokePro2
$100.00
Picture of TKaraokePro2 Demo Key
TKaraokePro2 Demo Key
The Demo Key unlocks all features of TKaraokePro except that songs will stop after the first 2 minutes. The purpose of this demo version is to allow users to try out the Pro version to see if it meets their need.
$1.00
Picture of TKaraokePro2 Full Key (3 keys)
TKaraokePro2 Full Key (3 keys)
Full Key unlocks all features of TKaraokePro2. This comes with 3 keys.
$230.00